Auc#09_SchenckBilly_StudyforTony&Shorty_oil_14x18_$5,000