NOA2020_McKennaKenny_Icons of Texas_Oil_12x22_$3900